Teamet bakom Edvent

Vi jobbar tillsammans med målgruppen, kommuner och företag för att minska på utanförskapet med hjälp av teknik och innovation.
Från UF-idé till verklighet
Vår resa började redan under entreprenörskaps lektionerna på gymnasiet. Som unga gymnasieelever saknade vi viktig information som skolan inte undervisade i om det vuxna livet efter studenten. Vi hade inte svar på frågor kring arbetsmarknaden, skatt, boende eller vidare utbildning. Som svar på det tog vi fram en hemsida och samlade samhällsinformation för ungdomar och unga vuxna.
Efter gymnasiet förknippade vi frågorna med nyanlända och tog oss an uppdraget att kartlägga och förstå hur det kommer sig att vi har en hög arbetslöshet och en fördröjd integration i det svenska samhället.
Utmaningarna
Vi såg att arbetslösa och nyanlända slussades mellan ett flertal aktörer och myndigheter utan vetskap om hur deras resa framåt såg ut. Organisationer och företag som jobbar med att stötta och hjälpa målgruppen har svårt att identifiera vad de kan, var de står och vad de har gjort tidigare. Några konsekvenser av detta är att målgruppen blir svår att matcha mot jobb. Ofta får de göra samma insatser de gjort tidigare, hoppa av befintliga eller börja om från ruta ett. 
Lösningen
Vi kan korta ner vägen till sysselsättning genom att låta individen se och göra sina steg digitalt i en lärplattform. Individen får en anpassad resa med samhällsinformation, filmer och utbildningar om arbetsmarknaden och annat nyttigt för individens etablering. Organisationer och företag som hjälper målgruppen kan nu se exakt vart individen befinner sig i sin process, vad de har klarat av, vad nästa steg är och vad de kan behöva hjälp med. Genom att överlåta processen till individen i ett smart system kan vi automatisera uppföljning, dokumentation och kommunikation vilket resulterar i att mer tid frigörs till varje individ och en kortare väg till arbete eller studier.
Framtid och vision
Vi jobbar för att korta ner vägen till arbete eller studier med hjälp av teknik och innovation. Vi tror att ett arbetssätt där individen har egenmakt, förstår vart de befinner sig och kan fortsätta med sin process oberoende av tid och rum är ett måste för att uppmuntra till lärande och utveckling, inte bara i arbetet med denna målgrupp. Vi är 100% säkra på att alla människor har en plats på arbetsmarknaden och vill delta, vi vill ge dom rätt förutsättningar för det.

Våra partners